BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej

Projekt

Dolnośląski Akcelerator
Kariery Zawodowej

Projekt Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018


Główny cel Projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 144 młodych osób w wieku od 15 do 29 lat

Wartość projektu:
2 331 197,89 zł w tym wkład ze specjalnej linii budżetowej środków na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 2 203 079,89 PLN.

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:
• min. 4 osoby niepełnosprawne,
• min. 6 osób długotrwale bezrobotnych,
• min. 58 osób, które nie należą do żadnej z powyższych grup.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress